Hvad ville det betyde, for accept og synlighed, hvis det at være 50+ blev et brand?

Artikel skrevet til LinkedIn 26-08-2021

I Danmark har vi et råstof som er ret unikt: Intelligens og evnen til at skabe noget ud fra tanker og idéer. Vi er et af de lande som har flest selvstændige virksomheder og vi har igennem flere år kunne bryste os af titlen som “verdens lykkeligste folk“.

Som alle lande har vi en Grundlov, men vi har også Janteloven

 • Janteloven er en række love der bygger på ideen om, at alle er lige i det danske samfund, og at man derfor ikke skal tro at man er bedre end andre mennesker, fordi man kan noget som andre ikke kan. Ideen om at man ikke skal tro, man er bedre end andre mennesker, er del af den danske nationalånd.

NU kommer så paradokset. Hvordan kan “verdens lykkeligste folk” med mange selvstændige meninger og holdninger tage den fælles beslutning at når du er blevet 50+, så tror vi ikke længere på, at du er ligesom os andre, din tilstedeværelse er ikke lykken.

Det er ligesom blevet et slags “brændemærke”.

Okay så lad os tage den derfra. På trods af at alder er noget vi alle får mere af med tiden, så er der blevet tegnet en usynlig streg i sandet der bygger på din fødselsattest. Herfra er du nu. Ja, hvad er du så nu ?.

Ret godt spørgsmål ikk´?.

 • Hvad nu, hvis vi satte en merværdi på dét der over på den anden side af “den usynlige streg i sandet”
 • Hvad nu, hvis 50+ var et brand ?

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Et brand er en følelsesmæssig merværdi, der differentierer ét produkt fra konkurrentens”.

 • Brandet er typisk bygget op om virksomheden værdier og historie.
 • Branding er forsøget på at skabe en varemærkebevidsthed, der karakteriserer en virksomhed, et produkt eller en person.
 • Brandet skal medvirke til et godt omdømme for produktet, ydelsen eller selve virksomheden.
 • Et stærkt brand giver potentielle kunder en fornemmelse for, hvad de køber, inden de køber det, fordi der knytter sig nogle forventninger og følelser til brandet.

Tager vi ordlyden i definitionerne og erstatter ‘virksomheden’ med 50+, så har vi taget første skridt til at beslutte, at det at være 50+ er forbundet med at være et brand. Vi har ganske enkelt valgt at gøre det til en ære at være blevet 50+, vi er uundværlige.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Ahh den blev nok lige grov nok ikk´. Med respekt for Janteloven er vi ikke bedre end de andre, men vi er fortsat ligesom de andre, der ér ikke nogen usynlig streg i sandet ved en bestemt alder, men der er derimod en ‘følelsesmæssig merværdi’ som vi kan skabe hype omkring.

Så hvad er merværdien ?

 • Hvorfor er det positivt, godt, fantastisk eller vidunderligt, at være blevet 50+ ?
 • Hvori ligger værdierne for andre, at omgås dem som er 50+ ?
 • Hvad kan få folk til at længes eller se frem til at de bliver 50+ ?.

Nærliggende er det, at sætte mange af de holdninger, traditionelle tanker eller fordomme i skammekrogen og konsekvent sige de passer bare ikke ind i et moderne dynamisk intelligent samfund som det danske.

Eller

Vi kan give de mest fremherskende et twist, som kan være lige rigtige. Med andre ord, hvorfor se fejl når du kan ryste posen og i stedet se potentiale ?.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Nu er vi på vej med, at skabe en merværdi. I stedet for at se belastninger, så tænker vi på berigelse ved accept af 50+. Der ligger en gevinst skjult, som kan høstes, hvis jeg ændre min tankegang. Jeg kan opnå mere ved, at forstå mulighederne end ved, at forhindre mig selv i det modsatte ved kun at se problemer.

Men bliv nu ikke for glad med det samme for, at ændre indgroede holdninger og traditionelt helt naturlige tankegange og fordomme bare ved, at sige det på en anden måde sker ikke fra minut til minut eller fra dag til dag. Det er en proces lidt at sammenligne med, at skulle parallel parkere en lastbil med en 40 fods hænger i en smal ensrette gade i indre by.

If you fail, reboot and try again

Nu er det ikke alle, som bliver klogere af at læse og genlæse, nye opfattelser eller tankegange. I stedet kan vi bruge et andet trick et billede, ikon eller logo som symbolisere 50+ og deres merværdi.

Kravet til et sådan logo må være at det indikere fremdrift, styrke (Nogle af merværdierne) samtidig med at det er letgenkendeligt og unikt.

For nogle år siden skabte jeg “De Grå Tigere” på LinkedIn, som en modreaktion på alle de klagesange om hvor svært det er at være 50+. Jeg ville forsøge at vende tankegangen i hoved på alle os som er blevet 50+. Fordi, hvis vi kun selv husker fejl, dårlige oplevelser eller uretfærdig behandling, så har dem som startede denne tendens jo vundet inden løbet er startet. Altså skal vi ikke sige ” Ja! det er også rigtigt” men i stedet sige “Nej, det har du misforstået fordi…. “

Sloganet blev i første omgang :

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Fint “statement”, men ikke noget som folk går rundt og husker, så jeg forenklede det og samtidig så kom der en mere genkendelig figur.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Logoet har så fået en overhaling, så det bliver enklere at huske, samtidig med at fremdrift og styrke skulle kunne læses ud af det.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Symbolikken i logoet:

En tiger har karakteristika som :

 • De finder det nemt at komme godt ud af det med andre, især den gode arbejdskultur i en gruppekontekst, der kan bringe gode, energigivende vibrationer til enhver situation.
 • Det er medfølende mennesker, der ser efter måder at hjælpe andre på og bringe retfærdighed.
 • Tigre er et stærkt og frygtløst dyr, der respekteres for deres mod, men Tigeren er også følsomme, kærlige og udtryksfulde.
 • En tiger har nemt ved at udøve autoritet.
 • Frihed og forandringer er meget vigtige for dem.
 • De er fleksible og gode til at tilpasse sig.

Den grå farve er en erkendelse af at tiden trods alt har sat sig sine spor.

Blå farve er symbolsk bl.a. med ord som :

Fred, ro, rolighed, hengivenhed, oprigtighed, ære, standhaftighed, pålidelighed, loyalitet, produktivitet, stabilitet, harmoni, sammenhørighed, tillid, sandhed……..

En måde at få værdierne, kompetencerne, erfaringerne, vidensdelingen og frem og associeret med logoet og “De grå tigere” er, at forfatterne til opslag og artikler, politikerne, arbejdsgiverorganisationerne, journalisterne og andre. bruger #degråtigere, logoet eller bare omtaler 50+ som “de grå tigere” i stedet for de ofte lidt negativt ladet ord som:

De ældre, de gamle, seniorerne….

Måske er der ikke behov for et brand, men bare en italesættelse og påtrængende insisterende på, at vi ikke er anderledes fordi fødselsattesten er af ældre dato. Ord og tale i med den rette pen og den rigtige stemme kan skabe forandring over tid. Men kan brugen af et billede, ikon eller logo være med til at få flere til at huske, at der er mange uudnyttede ressourcer i gruppen af 50+ ?

I dag snakker vi mere åbent om Aldersdiskriminering på arbejdsmarked, der ligger et borgerforslag som skal forhindre brugen af stamdata som alder, køn og etnisk oprindelse i rekruttering. Flere ildsjæle har taget kampen op mod brugen af især fødselsdato som krav for at kunne sende din ansøgning og CV på en opslået stilling. Det er begyndt at flytte på sig, men lige nu er lastbilen kun ved at svinge ind på den smalle ensrettede gade……..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *