Kaotisk ledelse eller kaos ledelse

Den største udfordring i ledelse er, at der ofte ikke er en synlig ledelse”

Når jeg skriver synlig ledelse, betyder det ikke, at der er en leder som render rundt og smiler til alle, trykker hånd og giver ordre. Så mener jeg, at der er en ledelse som har kommunikeret en retning, holdning og målsætning med de opgaver som er aftalt i organisationen.

Ledelse i kaos kan ske på to måder. Enten så tager du en masse beslutninger efterhånden som der opstår behov uden, at der egentlig er en rød tråd i dine beslutninger. Du er enerådig, mangler kommunikation og tænker kortsigtet på at løse problemet lige nu. Det vil jeg kalde “kaotisk ledelse” og det er sjældent fremmende for et godt arbejdsmiljø, når kollegerne aldrig ved, hvad som er dagsformen og agendaen i denne time.Ledelsen er ret usynlig.

Eller du kender din organisation, både deres stærke sider og de svage. Du ved hvordan du kan modulere dine løsninger i et delvist ukendt farvand, fordi du har dine kollegers respekt, deres evner til din rådighed og er lydhør overfor deres input til løsninger på jeres udfordringer. Det vil jeg betegne som “kaos ledelse” og her kan der næsten “gå sport” i at finde løsninger på udfordringerne fordi fællesskabet giver hinanden værdi. Ledelsen er klar og synlig.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Kaotisk ledelse kan ved første øjekast godt virke meget konkret og giver en fornemmelse af en “fast hånd på rattet”, men som tiden går, så kommer de underliggende manglende kompetencer frem, efterhånden som problemerne hober sig op. Et af de første kendetegn er, at de data som i begyndelsen blev brugt til at beskrive alvoren i problemet, fortsætter med at blive givet, men der kommer ikke længere opfølgende kommunikation på data. Næste kendetegn er, at andre i organisationen, ser denne manglende opfølgning og begynder at kompensere for dette ved at komme med deres personlige analyse og forventninger til løsning, tager den ansvarlige leder ikke greb om dette så forstærkes kaos opfattelsen både internt og eksternt. Det er også ofte sådan, at den ansvarlige leder bliver meget lidt synlig, fordi der nu løses opgaver fra problem til problem og den røde tråd bliver mere og mere bleg eller næsten usynlig.

Éen måde at løse dette på er, at træde frem igen og bruge dem der har valgt sig selv til at fremføre løsningerne, ved at uddelegere tydeligt, hvem der kan sige noget om hvilke emner og hvem som skal tage ansvar for hvilke områder samt klart vise hvem som skal lytte til hvem og respektere deres udtalelser eller forlade scenen. Den ansvarlige leder reorganisere og navigere nu kaos ved, at sammenfatte og styre taletiden (løsningerne), men fra sin udgangsposition.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Kaos ledelse har samme udgangspunkt, at den ansvarlige leder viser handlekraft og alle er klar over at der er styr på udfordringerne, men de ved også at de er en del af løsningen og kan komme med forslag, for det er de blevet motiveret og uddannet til løbende. Efterhånden som udfordringerne vælter ind over organisationen, så er kollegerne klar og lederen kan med kort varsel give udfordringen videre til løsning (uddelegering) velvidende, at de andre kolleger ved at nu kommer løsningen og analysen herfra og de er klar til at bidrage eller modtage løsningen. Da alle eller de fleste, kender og respektere hinandens resor områder, så bruges tiden på at modtage, løse og fordele udfordringerne og der er hele tiden den røde tråd, som alle kendte fra start og som der arbejdes ud fra.

Udfordringen ved kaos ledelse er, at den ansvarlige leder ofte bruge flere ressourcer på at sikre koordinering end på egentlig beslutningstagning. Du skal altså være sikker i din sag og vide at du har gjort forarbejdet godt nok og at alle der kan bidrage med deres kompetencer ved hvornår de kan og vil være klar til at gøre dette. Du er som leder fortsat synlig, men via dine tidligere handlinger.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Jeg kan ikke sige hvilken form for ledelse der er den bedste i din organisation eller hvad du trives bedst med, her vi mennesker jo forskellige. Men vores egne ressourcer og evnen til at sætte dem i spil, giver også et forvarsel om hvilken type af ledelse du bedst kan håndtere.

Ledelse under en krise fortæller om du er leder af evne eller af titel, længere er den ikke. Du kan læse dig til meget og se hvad andre har gjort. Men når alt vælter ned over dig, så viser dine selvfølgelige (automat) handlinger om du evner forandringsledelse eller bliver forandret i din ledelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *